Uvjeti putovanja

1. OPĆI UVJETI PUTOVANJA
OPĆI UVJETI PUTOVANJA su sastavni dio svakog programa putovanja turističke agencije SPEKTAR PUTOVANJA i svakog ugovora o zaključenom turističkom aranžmanu.

2. PRIJAVA
Nakon prijave u Agenciji ili našeg ovlaštenog agenta te uplate avansa za putovanje u visini 20 % od vrijednosti aranžmana ugovor o zaključenom turističkom aranžmanu smatra se punovažnim.

3. OTPLATA ARANŽMANA
75 dana prije polaska na putovanje potrebno je uplatiti razliku do 50 % cijene aranžmana. Razlika do pune cijene plaća se ucijelosti ili u ratama najkasnije 21 dan ili prije polaska na put, te do istog roka treba predati čekove kreditne kartice radi plaćanja u mjesečnim ratama.

4. CIJENA ARANŽMANA
Cijena aranžmana je fiksna prema ponuđenom programu i ugovoru, osim u slučaju promijene kalkulativnih elemenata na temelju kojih je izračunata cijena putovanja: promijena tečaja Kune prema EUR, cijene goriva, cijene javnog prometa (zračni promet) i sl.

5. MINIMALNI BROJ PUTNIKA
Za svako putovanje određen je najmanji broj putnika na temelju kojeg je rađena kalkulacija cijene aranžmana. U slučaju manjeg broja putnika od kalkuliranog, grupa nadoplaćuje za prazna mjesta u autobusu do kalkuliranog broja. Svi ponuđeni aranžmani u slobodnoj ponudi imaju fiksnu cijenu bez obzira na broj putnika u pojedinoj grupi (školskom razredu), temeljem ovakvog načina prijave za putovanje, rizik popunjenja autobusa preuzima SPEKTAR PUTOVANJA, a grupa ili razred pristaje na djeljenje po autobusima ili spajanje sa nekom drugom grupom ili razredom .

6. ODUSTAJANJE POJEDINACA
Svako odustajanje mora se pismeno prijaviti u poslovnici " SPEKTAR PUTOVANJA ". U slučaju odustajanja pojedinca od putovanja za troškove do tada obavljenih poslova agencija od ukupne cijene iznosa zadržava slijedeće iznose : do 75 dana prije puta - 20 % od 74 do 21 dan - 50 % od 20 do 8 dana - 75 % 0d 7 do 0 dana - 100 % (bez obzira na razlog)

7. ODUSTAJANJE GRUPE ILI DIJELA GRUPE
Pod dijelom grupe podrazumijeva se 5 ili više osoba. Svako odustajanje grupe ili dijela grupe mora se pismeno prijaviti u poslovnici " SPEKTAR PUTOVANJA ". U slučaju odustajanja za troškove do tada obavljenih poslova agencija od ukupne cijene putovanja zadržava slijedeće iznose : sva odustajanja do 90 dana prije puta - 20 % odustajanje od 89 do 60 dana prije puta - 50 % 59 dana do 0 dana prije puta - 100 %

8.
"SPEKTAR PUTOVANJA" SVIM PUTNICIMA PREPORUČUJE SKLAPANJE POLICE OSIGURANJA OD OTKAZA PUTOVANJA. U SLUČAJUODUSTAJANJA BEZ UPLATE OSIG. STRIKTNO SE PRIMJENJUJE NAVEDENA SKALA U ČLANCIMA 6. I 7.

9. PRTLJAGA
Putnik ima pravo na besplatan prijevoz do 15 kg prtljage u charterskom i do 20 kg prtljage u IT prijevozu. Prtljaga se prevozi na rizik putnika te je preporučljivo osigurati prtljagu u osig. društvu. Organizator ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocijenosti u hotelu ili prijevoznom sredstvu. U slučaju gubitka prtljage putnik treba na licu mjesta načiniti zapisnik s predstavnikom prijevoznika i postupiti prema ustanovljenim odredbama. Organizator može posredovati između putnika i prijevoznika, ali bez materijalne obveze prema ijednome.

10. POČINJENE ŠTETE
Svu namjerno počinjenu štetu (u autobusu, hotelu i sl.) za vrijeme trajanja aranžmana namiruje putnik počini- lac, a na osnovu izvršenog uvida počinitelja i oštećenog. POLOG U HOTELIMA - ukoliko hotelijer zahtjeva polog za slučaj štete, isti će se sakupiti od putnika neposredno ulaska u hotelske sobe i pohraniti na recepciji. Polog se u cijelosti vraća ukoliko nije počinjena nikakva šteta.

11. OBVEZE ORGANIZATORA
Organizator će putnicima pružiti usluge predviđene programom i ugovorom i brinut će se o pravima i interesima putnika u skladu s dobrim poslovnim običajima. Organizator putovanja je odgovoran za izvršenje svih usluga dogovorenih programom i ugovorom.

12. OBVEZE PUTNIKA
Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi kao i bi u dokumenti i stvari ispunje uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim idrugim propisima svoje zemlje, zemlje u koju putuje, pridržavati se kućnog reda u prijevoznim, ugostiteljskim i hotelskim objektima. U slučaju nepoštivanja ovih obveza putnik odgovara za nastale posljedice i počinjenu štetu. Organizator u tom slučaju otklanja svaku odgovornost za počinjenu štetu koju tom slučaju podnio putnik.

13. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Putnik zdravstveno osiguran u RH ima pravo na prema , za zdravstvene usluge u zemlji i inozemstvu u opsegu i uvjetima i propisima zdravstvenog osiguranja. Obavještenje o svom pravu putnik mora sam pribaviti prije polaska na put. Transfer do bolnice, sve troškove liječenja putnik sam podmiruje i na osnovu računa podnosi zahtjev povrat sredstava svom zdravstvenom osiguranju.

14. PAKET PUTNOG OSIGURANJA
Cijene aranžmana ne uključuju putna osiguranja. Prilikom sklapanja ugovora o putovanju svakom će putniku biti ponuđeno putno osiguranje, prema zakonu o poslovanju turističkih agencija. Prporučujemo paket putnog osiguranja: zdravstveno osiguranje tijekom puta i boravka posljedica nesretnog slučaja, osiguranje od otkaza putovanja.

15. JAMČEVINA
Jamčevina za putovanja osigurana je s osiguravajućim društvom " CROATIA OSIGURANJE ".

16. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovi uvjeti putovanja vrijede za sve programe koje izda su agencija "SPEKTAR PUTOVANJA", bilo to posebno naznačeno na programima ili ne. Uvjeti putovanja dostupni svim putnicima i potencijalnim putnicima na svim prodajnim mjestima agencije.

Putovanja za mlade: za uplate cjelokupnog aranžmana do 90 dana prije putovanja, agencija Spektar putovanja odobrava dodatnih 10% popusta na cijenu aranžmana.